Coaching

För hälsan och livet 

Jag vet att vi frågar och kan få hjälp av våra nära och kära men ibland behöver vi helt enkelt hjälp av någon som inte känner oss.  Själv träffar jag coacher, PT och teurapeter när jag inte kommer framåt på egen hand. Att ta hjälp av andra är den bästa investeringen jag gör/gjort. 


Jag har gått många kurser och utbildningar men livet och mina livserfarenheter är min kunskapsbank. Upplevelser av stora livsförändringar (mamma vid 21 års ålder, uppsägning. långvarig stress och emotionell utmattning, sorg, relationsproblem och avslut samt hälsoutmaningar (depression och cancer) har lärt mig livsläxor som jag är inspirerad av att lära dig.


Mina coachingsessioner genomförs via telefon, online eller om du bor i Stockholmsområdet/Järfälla kan vi ses. Jag jobbar med mina klienter i 12 veckor eftersom det ger dig tid att verkligen skapa förändring i ditt liv. 


Jag arbetar med både män och kvinnor i alla åldrar och det enda de alla har gemensamt är en längtan efter bättre hälsa, en annan livsstil och att leva ett fantasktisk liv. 


"When writing the story of your life,
Don´t let anyone else hold the pen."

 • Jag som din coach kommer inte att löser dina problem, men jag kommer att vägleda dig att lösa dem på egen hand. Jag lyssnar med  och 100% närvaro och konfidentialitet.
 • Jag som din coach kommer jag att stödja dig i att förstå och ta bort det som är i vägen för dina önskningar. Vi börjar processen med att ta en överblick över ditt liv i nuläget och identifiera områden som behöver åtgärder och/eller uppmärksamhet.
 • Jag som din coach kommer att hjälpa dig att etablera tydliga, konkreta och. mätbara mål. Oavsett om du har ett specifikt mål eller söker allmän vägledning, ser vi till att processen utvecklas på ett sätt som bäst stöder dig.
 • Jag som din coach hjälpler dig att ta fram en plan som är skräddarsydd och hållbar för dig eftersom det inte finns en plan som passar alla. 

 • Du som klient har ansvar för planen och göra den aktiviteter som vi kommer fram till. 
 • Du som klient är angelägen att vilja göra en förändring, vara närvarande 100 % varje träff
 • Du som klient är villiga att lära nytt samt bryta sig ur sin komfortzon.  Osäker på om coaching är något för dig eller du kanske har en massa frågor?


Låt oss börjar med ett förutsättningslöst & 30 min kostnadsfritt samtal utan förbindelser så tar vi det där ifrån. 

Självkänsla coaching_1

Coaching är ett professionellt samarbetet mellan coach och klient där coachen hjälper klienten att nå sina personliga och/eller professionella mål på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på lösningar och möjligheter och försöker ta fram klientens unika potential att lyckas med det som man vill uppnå. Det är inte alltid en dans på rosor att gå till en coach, det innebär en hel del arbete för klienten. Allt ansvar ligger hos klienten att göra det som behövs göras för att komma framåt.


Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.

Grundtanken inom coachingen är att det inom oss finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.


Med coaching kan vi: 

 • Få nya perspektiv
 • Förbättra kommunikationen
 • Öka självkänsla / självförtroende
 • Öka produktivitet
 • Hantera stress
 • Optimerad prestation
 • Förbättra balans privat- och arbetslivet

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study


Jag är utbildad utifrån ICF riktlinjer och kärnkompetenser. Är du under 18 år måste målsman skriva under och godkänna.