Coaching

     för hälsan och livet


Låt oss börjar med ett förutsättningslöst & kostnadsfritt möte på 30 min 

Boka 6 samtal 

Pris: 3 900 kr 

Vad är coaching?

Coaching är ett professionellt samarbetet mellan coach och klient där coachen hjälper klienten att nå sina personliga och/eller professionella mål på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på lösningar och möjligheter och försöker ta fram klientens unika potential att lyckas med det som man vill uppnå. Det är inte alltid en dans på rosor att gå till en coach, det innebär en hel del arbete för klienten. Allt ansvar ligger hos klienten att göra det som behövs göras för att komma framåt.

Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.

Grundtanken inom coachingen är att det inom oss finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.


Med coaching kan vi: 

  • Få nya perspektiv
  • Förbättra kommunikationen
  • Öka självkänsla / självförtroende
  • Öka produktivitet
  • Hantera stress
  • Optimerad prestation
  • Förbättra balans privat- och arbetslivet

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study


Jag är utbildad utifrån ICF riktlinjer och kärnkompetenser. Är du under 18 år måste målsman skriva under och godkänna. 

Självkänsla coaching_1

Individuell coaching 


Vi utgår från ditt behov, problem och tillsammans jobbar vi mot ditt drömläge och mål. Vi skriver ett avtal där vi båda skriver under våra åtagande och ansvar. Det kommer inte att bli enkelt men det kommer att vara värt det. Ibland kan det vara skönt att få sätta ord på sina tankar och känslor. Att få hjälp och bena ut och sortera. Få klarhet!

"When writing the story of your life,
Don´t let anyone else hold the pen."